Världen i klassrummet – språkdidaktisk onlinekurs

Världen i klassrummetVarmt välkommen till e-kursen Världen i klassrummet, där jag har samlat kunskaper, erfarenheter och idéer från många års arbete som lärare, forskare, resursutvecklare och läromedelsförfattare med engelska och engelskundervisning i fokus.

Kursen riktar sig till enskilda lärare och grupper av lärare som undervisar i engelska i grundskolans år 7-9 eller gymnasiet och som vill få inspiration och idéer till att utveckla engelskundervisningen genom självstudier eller i studiecirkelform. I kursen utforskar vi hur man kan jobba tematiskt och använda litteratur, film och internet i sin undervisning.

Mer information om kursen hittar du här!