Samtalscirkeln After Kids – när barnen flyttat ut

Grusvägen Ale stenarStår du inför en situation där du snart inte kommer att ha några hemmaboende barn längre? Eller har de kanske redan flyttat hemifrån? Oavsett var du är och hur du känner inför den nya livsfasen är du hjärtligt välkommen till en samtalscirkel som bygger på reflektion och erfarenhetsutbyte, där syftet är att skapa förutsättningar för en så hög livskvalitet som möjligt i ”livet efter barnen”. Vi startar en cirkel på det här temat på Sensus i Växjö så fort det finns tillräckligt många deltagare.

Hör av dig på maria@inrekompass.se om du har frågor.

Annonser