CV i detalj

Utbildningar

 • Kursen The Power of Awareness (meditation och mindfulness, Sounds True, 2017)
 • Kursen ACT – att hantera stress och främja hälsa (Fredrik Livheim AB, 2014)
 • Kursen Motiverande samtal (Linnéuniversitetet, 2012)
 • Kursen Dialog, coaching och personlig utveckling (Högskolan i Jönköping, 2011)
 • Fortsättningskurs i högskolepedagogik (Växjö universitet, 2007)
 • Doktorsexamen, engelsk lingvistik, avhandlingens titel: All, whole, both and half. Syntactic variation in English noun phrases (Växjö universitet, 2004)
 • Fortsättningskurs i högskolepedagogik (Växjö universitet, 2004)
 • Kurs i grundläggande högskolepedagogik (Växjö universitet, 2000)
 • Magisterexamen med engelska som huvudämne (Högskolan i Växjö, 1998)
 • Gymnasielärarexamen, engelska/svenska (Högskolan i Växjö, 1997)

Eget företagande (Livstid Maria Estling Vannestål)

 • Heltid 2012-
 • Deltid 2011-2012

Företagsverksamhet:

 • Sommarkursen Den inre kompassen, Grimslövs folkögskola (2017)
 • Webbkursen Den inre kompassen (2017-)
 • Översättning från engelska till svenska för Sagomuséet i Ljungby samt av facklitteratur för Vattumannen Förlag och Vide Förlag (2017-)
 • After Work – konsten att gå i pension – samtalscirkel för nyblivna seniorer (2016-)
 • Podcasten Drömmen om Målajord – om personlig utveckling (2015-)
 • Sommarkursen ACT och cirkelsamtal för stresshantering och livskvalitet, Grimslövs folkhögskola (2015)
 • Facklitterärt och skönlitterärt författarskap: fackböcker om språk och språkdidaktik utgivna vid Studentlitteratur,  ett antal novell varav fyra publicerats på Ariton Förlag och Ordberoende Förlag, tre barnböcker utgivna på Idus Förlag och ytterligare en antagen, en roman utgiven på mitt eget Kompass Förlag (2013-)
 • Livstidscirkeln – samtalscirkel om livskvalitet och personlig utveckling (2012-)
 • Inspirationsföreläsningar och workshops om stresshantering, livskvalitet, personlig utveckling och skrivande i Livstids regi (2011-)
 • Inspirationsföreläsningar vid skolor, konferenser och mässor om att arbeta tematiskt med internet, litteratur och film i engelskundervisningen (2011-2015)

Anställningar

 • Universitetslektor i engelska  (Göteborgs universitet, Högskolepedagogiska enheten, 10% 2013-2015)
 • Ordförande i Universitetskanslerämbetets expertgrupp för examinationsrätt för lärarutbildning (2014)
 • Medlem i Universitetskanslerämbetets  bedömargrupp för uppföljning av utvärderingen av ämnet engelska (2014)
 • Medlem i Universitetskanslerämbetets expertgrupp för prövning av examinationsrätt för lärarutbildning (2012, 2013)
 • Medlem i  Högskoleverkets bedömargrupp för utvärdering av ämnet engelska (2012)
 • Universitetslektor i engelska (Växjö universitet/Linnéuniversitetet, 2009- 2012)
 • Universitetslektor i engelska (Högskolan i Kalmar, 2007-2009)
 • Vikarierande universitetslektor i engelska (Blekinge Tekniska Högskola, 2005-2006)
 • Medlem i  Högskoleverkets bedömargrupp för utvärdering av ämnet engelska (2004)
 • Amanuens, doktorand resp. vikarierande universitetslektor i engelska (Högskolan i Växjö/Växjö universitet, 1997-2009)
 • Vikarierande gymnasielärare i engelska (Kungsmadskolan, Växjö, 1997)
 • Vikarierande adjunkt i engelska (Högskolan i Växjö, 1994)
 • Vikarierande timlärare i engelska (St Sigfrids folkhögskola, Växjö, 1993-1996)
 • Studiecirkelledare i engelska (Studieförbundet Vuxenskolan, Växjö, 1989-1993)

Övriga uppdrag

 • Ordförande i föreningen Talare som gör skillnad (2017-2018)
 • Sekreterare i föreningen Talare som gör skillnad (2016)
 • Sakkunnig vid tillsättning av ett lektorat i engelska (Högskolan i Gävle, 2013)
 • Fackgranskare av vetenskapliga artiklar m.m. (2008-2014)
 • Cirkelledare, stresshanteringsgrupper, Växjö universitet + Högskolan i Kalmar (2008-2009)
 • Sakkunnig vid tillsättning av ett lektorat i engelska (Chalmers Tekniska Högskola, 2007)
 • Delprojektledare inom pedagogiska utvecklingsprojektet Ung Kommunikation, Växjö universitet (2006-2011)
 • Delprojektledare inom arbetsmiljöprojektet HALV (Hälsa, Arbetsliv, Ledarskap vid Växjö universitet, 2006-2007)
 • Projektledare för projektet Korpusar i grammatikundervisningen, externfinansierat av Rådet för Högre Utbildning (Växjö universitet, 2005-2007)
 • Styrelseledamot, kassör resp. vikarierande ordförande i lokalföreningen för LMS (Lärare i moderna språk)
 • Diverse uppdrag som språkgranskare och översättare, bland annat inom Växjö universitet (1999-)
Annonser