Välkommen hit!

Jag heter Maria Estling Vannestål och jag jobbar med utveckling, kreativitet och hållbarhet – för människor och planet – på många olika sätt. Klicka för att läsa om hur det arbetet tar sig uttryck. 

        

            


AKTUELLT HÖSTEN 2018:

Webbkursen Den inre kompassen läser du helt i din egen takt. Här får du möjlighet att reflektera över ditt liv och träna dig i att hitta och följa just din inre kompass. Läs mer här

Foto: Aaron Burden

Mitt mentorsprogram om att följa sin inre kompass finns i tre varianter, både kopplat till webbkursen och frikopplat från den. Jag har plats för ett par ytterligare adepter under sommaren/hösten 2018. Mejla mig på maria@inrekompass.nu om du vill veta mer. 

Foto: Nik McMillan

Föredrag under hösten:

  • Eksjö demensförening 19/9: Bebis och dement mamma – att leva i sandwichgenerationen
  • Nationell konferens om demensvård, Växjö, 20/9: Att leva i sandwichgenerationen 
  • Solleftå bibliotek 24/9: Nyfödd bebis och dement mamma – om att leva i sandwichgenerationen och om att skriva för att kunna andas 
  • Svenska kyrkan, Vederslöv 2/10: Att hitta sin inre kompass
  • Equmeniakyrkan, Växjö 13/10: Att hitta sin inre kompass
  • Medlemskonferens, Funktionsrätt, Kalmar 16/10: Att leva i sandwichgenerationen
  • Anhörigstödet, Alingsås 24/10: Att leva i sandwichgenerationen